ROT-projekt

ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad.

 

Vanligtvis klarar sig ett hyreshus i ca 40-50 år innan olika delar (sk komponenter) av huset behöver bytas ut. Exempel på en sådan del är vatten- och avloppsledningar. Det gör att vi behöver göra ganska stora ingrepp i en lägenhet, vilket ex medför att hela köket och hela badrummet byts ut. I och med att relativt stora ingrepp behöver ske, övervägs också krav på tillgänglighetsanpassning (såsom bredare innerdörrar), hiss mm.

 

Hallbos bestånd består av hyreshus som är byggda under olika tidsepoker, där de flesta är äldre än 50 år och därför behöver renoveras.

 

Under denna rubrik redovisas Hallbos olika ROP-projekt.