Pågående upphandlingar

Här annonseras och tillgängliggörs anbudsunderlag till pågående upphandlingar.

 

Se våra pågående upphandlingar i länken nedan:

 

www.opic.com/org/hallsbergs_bostadsstiftelselänk till annan webbplats