Styrelsen

Hans Karlsson, Ordförande

070-545 13 90

hans.karlsson@olm.se

 

Tomas Larsson, vice ordförande
070-422 77 01

tla@boarding.se

 

Erik Storsveden 2:e vice ordförande
070-665 67 06
erik.storsveden@hallsberg.se


Börje Andersson
070-003 44 83
borje.andersson2@volvo.com

 

Birgitta Billström
070-127 55 85
birgitta.billstrom@gmail.com

 

Gunnel Hedström
073-348 03 66
gunnel.hedstrom@hotmail.com

 

Ewa Unevik
070-255 57 53

ewa.unevik@hotmail.com

 

Sven-Åke Lindbergh
073-532 68 75
hjortis45@hotmail.com