Kontrollavgifter vid felparkering

Bostadsstiftelsen använder sig av Hallsbergs kommuns beslutade avgiftsnivåer vid utfärdande av kontrollavgift vid olika typer av felparkering. Nivåerna ändras i samband med att kommunen ändrar sina avgiftsnivåer.

Felparkering på besökparkering

Vid felparkering där tiden är satt till 5 timmar och vid kontroll parkering har skett som överstiger 5 timmar utfärdas en kontrollavgift om 400 kr. Ny kontrollavgift får utfärdas tidigast efter ny kalenderdag har inträffat. Det innebär att en kontrollavgift kan utfärdas på eftermiddagen och en ny kontrollavgift från kl 00.00.

 

Felparkering på förhyrd parkeringsplats

Vid felparkering på förhyrd p-plats utfärdas en kontrollavgift om 600 kr. Ny kontrollavgift får utfärdas tidigast efter ny kalenderdag har inträffat. Det innebär att en kontrollavgift kan utfärdas på eftermiddagen och en ny kontrollavgift från kl 00.00.

 

Felparkering på handikapplats

Vid felparkering på förhyrd handikapplats utfärdas en kontrollavgift om 800 kr. Ny kontrollavgift får utfärdas tidigast efter ny kalenderdag har inträffat. Det innebär att en kontrollavgift kan utfärdas på eftermiddagen och en ny kontrollavgift från kl 00.00.


08-oktober-2018 14.33