Uppsättning av stalet i Sköllersta


Till hyresgästerna på Klockarvägen samt Banvallen


Med anledning av den tidigare information vi har haft angående ”tänkt gräns” och uppförande av staket eller annan markering av den tänkta gränsen så har minst en av hyresgästerna önskat staket. Det innebär att det kommer att sättas upp staket på de bostäder som står nedan.


Klockarvägen 60–50 & 38–30 kommer enligt önskemål inte att få upp något staket dock kommer de längre staken på Klockarvägen att tas bort vilket togs upp på Bomötet 25 jan samt 27 september.Banvallen


Preliminärt vecka 42: Färdigställande av staketuppsättningen på Banvallen 4 & 6.Klockarvägen


Preliminärt vecka 43: Staket kommer att sättas upp på Klockarvägen 62–68, 40–48 samt 28. Staketen kommer att sättas upp av leverantören Bohman & Svahn och fordon som grävmaskin kommer att användas i de fall som krävs och Hallbo ser till att färdigställa tomterna med jord och gräsfrön där det behövs efter att grävmaskin används. Har ni buskar, blommor eller övrigt som ni vill behålla men står där staketet ska upp så tänk på att Ni måste flytta på dessa innan hantverkarna kommer annars grävs detta bort. Finns det staket på Klockarvägen som ni har satt upp själva så var vänlig att ta bort dessa innan snickarna kommer annars tas det bort av oss.


Observera att vi gör vårt yttersta att denna tidsplan ska hålla med reservationer. Har ni frågor om detta är ni välkomna att kontakta oss på 0582–685560 alternativt vår områdes- och integrationsutvecklare på jaqline.carlzon.shoukatian@hallbo.se