Staketuppsättning Sköllersta

Måndag 18 juni påbörjar vi staketuppsättning i Sköllersta.

 

Våra lägenheter i Sköllersta har alla uteplats och liten trädgård som hyresgästen själv sköter. För att förtydliga vad som är trädgård som tillhör lägenheten och därmed sköts av hyresgästen och vad som är grönyta som sköts av Hallbo har vi tidigare gått ut med en förfrågan till samtliga hyresgäster om de önskar ett staket uppsatt eller en buske/träd planterat för att markera vart den såkallade tänkta gränsen går.

 

Vi påbörjar nu uppsättning av staket på de huskroppar där någon av hyresgästerna tackat ja till detta. Uppsättning av staket kommer ske i 3 etapper enligt följande:

 

Etapp 1.

18 juni - Testavägen 4-10 samt Granlyckevägen 2-6.

 

Etapp 2.

13 augusti Banvallen 4-10 samt Banvallen 1-15.

 

Etapp 3.

Start hösten 2018, Klockarvägen 28, 30-38, 42-48, 50-60 samt 62-68.

 

Har ni frågor om detta är ni välkomna att kontakta vår områdes- och integrationsutvecklara Jaqline Carlzon Shoukation på 0582-68 55 79 alternativt jaqline.carlzon.shoukatian@hallbo.se