Tidningsutdelning på Västra Storgatan 9 - 15 ändrade, öppetider vid entréer.

Med anledning av att tidningar inte levereras till respektive lägenhet utan lämnas i entréer, har Hallbo tillsammans med tidningsdistrubitören PROLOG kommit överens om att ändra öppetiderna för entréportarna.

 

Ändringen innebär att dörrarna är låsta till kl. 06:00 istället för som tidigare kl. 04:00. Hallbo har förhoppningen om att tidningen levereras till respektive lägenhet. Om tidningen fortfarande lämnas vid entreerna efter detta får respektive tidningsabbonent vända sig till Nerikes Allehanda eller PROLOG.