Avstängda parkeringar.

Den 26/9 stängs boendeparkering av vid Nytorgsgatan 6-8. Parkeringarna ska målas (arbetet utförs endast vid torrt väder) Parkerade bilar hänvisas till Nytorget och/eller Regnbågen. Arbetet kommer att påbörjas tisdag morgon varför Hallbo ser att parkeringsplatserna ska vara tomma.

 

Ängvaktarvägen: Mellan den 2/10 -9/10 kommer markarbeten utföras på den södra delen av parkeringen. Parkeringsförbud råder mellan kl 00 – 24 under ovanstående period. Då parkeringsmöjligheterna är begränsade under pågående markarbeten, ombeds de hyresgäster som har garage ställa sin bil i garaget för att bereda plats för övriga hyresgäster.