Byte av tak på Skolgatan 21 i Vretstorp

Under hösten kommer stiftelsen att byta tak på Skolgatan 21 i Vrestorp, bytet är ett led i den större satsning på komponentbyten som finns i årets investeringsplan.