Hallbo säljer och rustar för framtiden.

Hallbo har beslutat att sälja 200-300 lägenheter, cirka 15 procent av det totala beståndet.

Man har redan sonderat marknaden och det finns ett antal intressenter.

Pengarna ska göra det ekonomiskt möjligt för Hallbo att dels rusta upp fastigheterna i Miljonprogrammet, dels bygga nya bostäder i Hallsberg.

 

– Vi gör det här för att kunna ta itu med den eftersläpande upprustningen i Miljonprogrammet och även få kapital till nödvändig nyproduktion. Vi behöver stärka ekonomin för att kunna spela en aktiv roll när det gäller bostadsförsörjningen i Hallsberg, säger Hans Karlsson (s), styrelseordförande i Hallbo.

Hallbo har sedan tidigare fått ett generellt utrymme att sälja upp till 25 procent av bostadsbeståndet på cirka 1 550 lägenheter. Och redan i förberedelsearbetet inför försäljningen finns det indikationer på att flera seriösa och långsiktigt arbetande fastighetsbolag är intresserade.

 

Ta referenser

– Det är också vårt krav på en köpare och vi kommer att vara noga med att ta referenser på intressenterna och titta hur de agerat tidigare. Det här handlar i huvudsak om bolag som förvaltar pensionspengar, så de är av naturen långsiktiga.

Fastigheterna som bjuds ut till försäljning ligger centralt på Norr i Hallsberg, där Hallbo har cirka 800 lägenheter. Pengarna från en försäljning ska i huvudsak gå till upprustning av det kvarvarande beståndet av hyreslägenheter samt på sikt även nyproduktion.

 

Upprustningen börjar nu

– Vi att börja med ROT-arbetet omedelbart och redan i slutet av april anställs en ROT-ansvarig på Hallbo som genast ska börja förberedelsearbetet. Under hösten kommer berörda hyresgäster att ges möjlighet att påverka lägenhetens framtida standard.

På sikt är det även aktuellt med nyproduktion av bostäder i Hallsberg.

– Vi har en bostadsbrist och de närmaste tio åren är bedömningen att det behövs 450-500 nya bostäder i form av villor och flerbostadshus. Det finns planlagd mark för nyproduktion av bostäder både på Norr och Söder i Hallsberg. När försäljningen är genomförd ska vi noggrant analysera alternativen.

 

Bakgrund

+ Hallsbergs kommun är långt ifrån ensamt om att sälja ut vissa delar av sitt fastighetsbestånd. Enligt Boverkets rapport i maj förra året kommer allmännyttiga bostadsföretag i 42 av landets kommuner att sälja bostadsfastigheter under 2016 och 2017.

+ Skälen är i huvudsak ekonomiska: försäljningen ska möjliggöra nyproduktion, effektivisera bostadsförvaltningen samt öka det ekonomiska utrymmet för underhåll och upprustning.

+ De saknas heller inte intressenter på köparsidan. Exempelvis har Rikshem, som ägs av Fjärde AP-fonden och AMF, sedan starten 2010 utvecklats till ett av Sveriges största privata fastighetsbolag och är i dag större än något enskilt kommunägt bolag. Vid årsskiftet ägde Rikshem 27 200 lägenheter över hela landet.