Upplägg

17-06-22

Parhus blir lägenheter i villaformat.

Bostadsstiftelsen kommer istället för tidigare planerade parhus bygga så kallade prefabricerade hus från Smålandsvillan.

Tanken är som tidigare att husen ska hyras ut men det kommer även bara möjligt med hyrköp. Det betyder att hyresgästen hyr huset i fem år. Hyran som betalas in under denna tid blir då en handpenning som räknas av när husköpet görs upp.

 

Villorna kommer finnas som en 2 rum och kök med en hyra på 7900 kronor, som en 3 rum och kök med en hyra på 9700 kronor, även 4 rum och kök kommer finnas men där är hyran inte satt ännu. Värme och vatten är inräknat i båda fallen.

 

Husen beräknas vara inflyttningsklara till sommaren 2018.

 

 

 

 

Bostadsstiftelsen gick under oktober månad ut med anbudunderlag för uppförande av 4 parhus på gärdet (Sköllersta 1:4) bredvid affären. Tyvärr inkom inte något anbud som uppfyllde kraven. Varför vi har beslutat oss för att avvisa detta anbud.

 

Bostadsstiftelsen konstaterar att byggmarknaden är het om inte överhettad vilket gjort att det är svårt att få tag i arbetskraft som kan platsbygga de tänkta husen.

 

 

Vi kommer därför nu under november-december att pröva andra möjlighet att få till en nybyggnation av de tänkta lägenheterna.

 

 

Den tänkta energilösningen med bergvärme för de 27 befintliga lägenheterna på Banvallen avser stiftelsen dock att gå vidare med för att uppdatera och effektivisera deras uppvärmningssystem.