Östansjö - här vill vi bygga

Här vid Rönngatan tänker vi oss att bygga ett 4 stycken villor.

Placering av villor i Östansjö