reviderad Tidplan

 

 

november-december

*översyn av möjligheter för nybyggnation

 

januari-mars

*inhämtande av underlag/anbud

 

april-maj

*förberedande åtgärder (markberedning)

 

juli-december

*uppförande

 

december-februari

Inflytt