Nyheter

18-06-15

Altaner

Till samtliga hus kommer det finnas en altan på baksidan och på Näsby-husen kommer det att finnas en mindre stensättning på framsidan. Arbetet med att uppföra dessa pågår, och beräknas vara klart till 1 september.

 

Carport/Förråd

Till samtliga hus kommer det finnas ett uteförråd ihopbyggt med en carport. Arbetet med att uppföra dessa pågår och beräknas vara klart under september.

 

Målning

Samtliga hus är grundmålade vid leverans. Under juni-augusti pågår målning från Hallbos sida för att färdigställa husen. Arbetet sker under ledning av Hallbos målaremästare Nina och Pernilla och utförs av sommarjobbare.

 

Markarbeten

Slutlig beredning av tomtytan i form av gångar och gräs pågår och beräknas vara klart under hösten.

 

18-02-18

Underentreprenör gör nu markberedning av de 10 villatomterna med gjutning av grund under februari-mars.

 

De första husen är beräknade för levereans från 6 april. Totalt är det 3 Vimmerbyhus samt 7 st Näsbyhus.

 

När husen har uppförts, ska sedan stiftelsen göra vissa anpassningar av planlösningen samt uppföra Carport och i förekommande fall även utomhus förråd.

 

17-11-15

Villorna kommer finnas som en 2 rum och kök med en hyra på ca 7900 kronor, som en 3 rum och kök med en hyra på ca 9700 kronor, även 4 rum och kök kommer finnas men där är hyran inte satt ännu. Värme och vatten är inräknat i båda fallen.

 

Husen beräknas vara inflyttningsklara till sommaren 2018.

 

 

16-12-18

Bostadsstiftelsen gick under oktober månad ut med anbudunderlag för uppförande av 4 parhus på gärdet (Sköllersta 1:4) bredvid affären. Tyvärr inkom inte något anbud som uppfyllde kraven. Varför vi har beslutat oss för att avvisa detta anbud.

 

Bostadsstiftelsen konstaterar att byggmarknaden är het om inte överhettad vilket gjort att det är svårt att få tag i arbetskraft som kan platsbygga de tänkta husen.

 

Vi kommer därför nu under november-december att pröva andra möjlighet att få till en nybyggnation av de tänkta lägenheterna.

 

Den tänkta energilösningen med bergvärme för de 27 befintliga lägenheterna på Banvallen avser stiftelsen dock att gå vidare med för att uppdatera och effektivisera deras uppvärmningssystem.