Riktlinjer för prissättning av bilplatser

 

Hos oss kan ni hyra:

 

  • Parkeringsplats
  • Parkeringsplats med motorvärmare
  • Carport
  • Kallgarage
  • Varmgarage

 

För "hyra" av bilplats utomhus gäller "arrendelagen" dvs bilplats utomhus är ett så kallat arrende och då gäller 3§ 8 kap Jordabalken (JB) lagstiftning. Här saknas ett så kallat besittningskydd.

 

För parkeringsplats inomhus gäller 12 kap jordabalken (JB) och här gäller inte det som förhandlats med hyresgästföreningen (så vidare inte annat öveenskommits), här finns besittningsskydd.

 

I första hand hyr vi ut parkeringsplatser/garage till hyresgäster som bor i vårt bestånd och i det aktuella området. I andra hand hyr vi ut till hyresgäster inom vårt bestånd men som bort i andra områden. I sista hand hyr vi ut till sökande som inte bor i vårt bestånd.

 

Garage hyrs endast ut för uppställning av bilar eller motorcykel, söker ni förråd är ni välkomna att kontakta oss!

 

Prissättning

Prissättningen ska dels spegla de kostnader som stiftelsen har i form av asfalt/asfaltsunderhåll, snöplogning, sandning, sandupptagning, elanläggning med elförbrukning samt eventuell byggnationskostnad. Prissättningen ska också spegla graden attraktivitet bilplatsen har.

 

Hallsbergs Bostadsstiftelse har valt att dela in bilplatserna i tre zoner;

 

Zon 1

Hallsbergs centrum och Ängvaktarvägen

 

Zon 2

Fredsgatan, Nytorgsgatan 4,6, 8

Zon 3

Alla områden Samtliga orter förutom Hallsbergs Centrum, Fredsgatan och Nytorgsgatan 1-8 och Norrgårdsgatan 1.

 

Denna prissättning gäller from 2018-01-01

 

 

P-plats

P-plats med motorvärmare

Carport

Kallgarage

Varmgarage

Zon 1

160 kr/mån

240 kr/mån

300 kr/mån

350 kr/mån

500 kr/mån

Zon 2

130 kr/mån

175 kr/mån

275 kr/mån

325 kr/mån

475 kr/mån

Zon 3

120Kr/mån

150 kr/mån

255 kr/mån

300 kr/mån

450 kr/mån

 

Alla bilplatser är undantagna från moms om du är boende i anslutning till bilpatser och ditt boende är i vårt bestånd. Ett av kraven för att så ska vara fallet är enligt nämnda ställningstagande att parkeringsplatsen och bostaden hyrs ut av samma hyresvärd till samma hyresgäst.

[1] Ej hårdgjord yta (asfalterad/betonglagd) åtnjuter en rabatt om 25 kr/månad.