Uppsägning / flytt

Vid flytt från Hallbo ska du lämna in en skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är normalt tre kalendermånader. Uppsägningen räknas alltid från den första i nästa månad oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.
Här kan du ladda ned uppsägningsformulärPDF


Flytta ut

Första vardagen i varje månad räknas som utflyttningsdag. Senast klockan 12.00 denna dag måste lägenheten vara tillgänglig för den nya hyresgästen. Om utflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton har du tillgång till lägenheten till klockan 12.00 nästföljande vardag. Om du inte utrymmer lägenheten i tid, är du skyldig att ersätta eventuella kostnader som detta kan orsaka.


Inventarier

Lägenheten ska vid utflytt återställas till ursprungligt skick. Har du ställt undan inventarier som tillhör bostaden, som till exempel innerdörrar och hatthylla, måste detta återställas.


Nycklar

Samtliga nycklar som hör till din lägenhet ska återlämnas senast klockan 12.00 på utflyttningsdagen. Nycklarna ska du lämna till Hallbo. Vid utflytt behöver du ett tillfälligt parkeringstillstånd, detta får du i vår reception.


Städning

Lämna lägenheten välstädad till den nya hyresgästen. Glöm inte balkong och förrådsutrymmen. Om städningen är dåligt utförd tvingas vi tyvärr debitera dig för de kostnader som detta arbete innebär.


Här kan du ladda ner vår checklista för flyttstädningPDF


Besiktningar

  • Förbesiktning utförs så snart du sagt upp din lägenhet för att fastställa vilket skick lägenheten är i. Hallbos fastighetsskötare kommer att utföra förbesiktning inom 4 veckor. Får vi ej gå in med huvudnyckel ska ni kontakta vår växel 0582-685560. Hallbo kontaktar er om det finns ev. skador och slitage.
  • Städbesiktning utförs när lägenheten är tömd och städad.
  • Slutbesiktning utförs av Hallbo när lägenheten är tömd och städad. Översyn av lägenhet och ev. åtgärdade skador som uppmärksammats vid förbesiktningen och eller slutbesiktningen.

Mer information om det som står ovan får du i bekräftelsebrevet som du får hemskickat efter vi mottagit din uppsägning.


Fler frågor? Vänd dig direkt till Hallbos växel.