Internet

Till samtliga lägenheter i Hallbos fastighetsbestånd finns fiber framdragen. Det innebär att du kan beställa bredbandsabonnemang, för tillfället upp till 100 Mb/sek, för mer information kring Telias kundtjänst 020-755766!

 

Hallbo kommer under 2016 göra en ny upphandling av kommunikationsoperatör vilket. Det innebär att du som hyresgäst kommer att kunna välja mellan olika bredbandsleverantörer och avsikten är att fiberkapaciteten kommer byggas ut till 1000 megabit/sek. Vi kommer lägga ut aktuell under nyheter när vi har mer att berätta kring detta.