Ventilation

Hjälp luften att "hitta rätt". Luften "smutsas ner" allra mest i kök och badrum. Därför ska friskluft tas in i sov- och vardagsrummen och sedan försvinna ut genom ventilerna i kök och badrum. Med öppna ventiler får du bättre luft. Använd friskluftsventilerna. Stäng aldrig ventilerna helt, även om det är kallt ute. En lite springa påverkar inte rumstemperaturen men behövs för att ventilationen ska fungera. Därmed minskar du också risken för spridning av matos i lägenheten.


Vädra kort och intensivt. Då byter du effektivt ut den gamla luften mot ny utan att kyla ner rummet. För att få en jämn och fungerande värme måste luften cirkulera vid elementet. Därför bör du inte täcka elementen med möbler eller gardiner.