Motorfordon i bostadsområde

Bilkörning och parkering av bilar på gångvägar inne i bostadsområden är inte tillåten. I - och urlastning kan vara nödvändig vid dörren, observera dock att parkering inte godtas!


För att undvika kallstarter är motorvärmare en bra investering till bilen. Den gör att motorn är varm, vilket minskar bränsleåtgången och avgaserna. Detta tjänar både miljön, grannsämjan och plånboken på! I stadsmiljö är det enligt lag inte tillåtet att låta fordonet stå på tomgång mer än en minut.


Hallbo hyr ut bilplatser med motorvärmare till en låg kostnad i ett flertal områden. För mer information kontakta oss på tfn 0583-68 55 60.

 

Mopeder och motorcyklar

Körning och parkering av mopeder och motorcyklar på gångvägar inne i bostadsområden är inte tillåten. Parkering ska ske på avsedd plats (cykelställ eller på hyrd p-plats.