Hushållsmaskiner

Installationer av disk- och tvättmaskin, torkskåp och andra hushållsmaskiner måste utföras på ett fackmannamässigt sätt. Alla fasta elinstallationer ska överlåtas till en behörig elektriker. Oavsett vilken typ av installation du planerar att göra, bör du kontakta Hallbo innan.


Kostnader för installation av hushållmaskiner utöver vad som igår i hyran, bekostas av hyregästen och faktueras separat.