Hemförsäkring

Tänk på att alla som hyr lägenhet av Hallbo ska ha en gällande hemförsäkring. Som fastighetsägare försäkrar Hallbo byggnaden. Det är därför viktigt att du själv skaffar ett bra skydd för din egendom.