Gemensamma utrymmen

Hjälp till att hålla ordning i trappuppgången. Placera inte cyklar, barnvagnar eller andra föremål i entrén till trapphuset. Använd istället de cykel- och barnvagnsrum, som finns i anslutning till ditt trapphus. Det är viktigt, inte bara för den allmänna trivseln, utan också för att räddningspersonal lätt ska kunna komma fram.


Placera inte dörrmattor utanför lägenhetsdörren. Det försvårar trappstädningen. Tänk också på att inte vädra ut matos i trappuppgången eller röka i hissar och andra gemensamma utrymmen. När du använt den gemensamma tvättstugan — lämna den väl städad till nästa hyresgäst.


I de flesta trappuppgångar har vi portlås, för att du ska ska känna dig trygg. Det innebär att du måste använda din lägenhetsnyckel för att komma in i entrén. Tänk också på att stänga dörrar ordentligt efter dig, till exempel källardörren.