Djur

Du får ha husdjur under förutsättning att grannar inte upplever djurets beteende som hotfullt eller störande.


Det är koppeltvång för hundar inom våra bostadsområden. Se också till att du har plastpåsar med dig så att du kan plocka upp efter hunden eller katten när du rastar den.


Hundlatriner finns i de flesta av våra bostadsområden.

 

Mat till djur

Du får inte lägga ut mat till djur inom fastigheten. Det gäller även på gården.

 

Djur i lägenheten

Avser du att i lägenheten ha fler än tre (3) katter/hundar och eller ta fler än en (1) katt-/hundkull per år behöver du först ta kontakt med hyresvärden för att visa hur din djurhållning inte påverkar lägenhetens slitage.