Cyklar

Cykelförvaring

I det flesta fall finns ett särskilt rum där cyklar kan förvaras i mark- eller källarplan.


Det är inte tillåtet att ställa cyklar i trapphusen. De kan hindra en utrymning vid en eventuell brand. De försvårar dessutom vår städning.


Cyklar, insamling

Med jämna mellanrum städar vi källare och förrådsrum i våra fastigheter. Vi samlar då bl a in alla cyklar som inte ser ut att ha någon ägare.


Information om när städning och insamling av cyklar sker i ditt hus meddelas i god tid för att du ska hinna märka din cykel.