Återvinning

Vid alla våra fastigheter finns sophus där du har möjlighet att slänga dina hushållssopor.

Förpackningar av glas, kartong, hårdplast, metall, glödlampor samt tidningar och småbatterier kastas i avsedda behållare vid kommunens återvinnings-stationer som finns i närheten av våra bostadsområden.


Genom att sortera ut sådant som går att återanvända från dina hushållssopor, hjälper du till att spara energi och pengar. Detta tjänar både du och Hallbo på, men framförallt gagnar det vår miljö.


För mer information om de olika återvinningsstationerna och återvinnings- centralen, gå in på kf.sydnarke.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster