Biltvätt

Biltvätt i våra bostadsområden är inte tillåtet med hänsyn till miljön.


Du ska ej tvätta bilen så att avrinning sker direkt till dagvattenbrunnar eller spillvattenledningar. Rester från tvättmedel, oljor och tungmetaller från bilarna kan ge betydande störningar på levande organismer i omgivande ytvatten där avloppsledningar mynnar.


Tvätta därför alltid ditt fordon vid en bensinmack eller automatstation.