Barnsäkerhet

Varje år skadas många barn under lek i hemmet. Att helt eliminera barnolycksfall är kanske omöjligt men de kan begränsas genom olika åtgärder.

Använd till exempel dörrhållare, hällskydd på spisen och barnskyddande låsanordningar på skåp och lådor. Förvara medicin, rengöringsmedel och kemikalier utom räckhåll, helst i låsta utrymmen.