Balkong

För allas trivsel vill vi uppmärksamma alla hyresgäster på nedanstående ordningsregler:


Skakning av mattor, filtar mm från balkongen 

Skaka inte mattan, filten eller liknande från balkongen om du vill vara vän med din granne. Damm, ludd, hundhår, katthår och andra föroreningar ramlar ner på grannens balkong. Du får inte heller hänga mattan över balkongräcket. Allt sådant hänvisas till piskställningen på gården.


Rökning på balkong 

Det är viktigt att du visar dina grannar stor hänsyn. Många människor har allergier, och lite av röken kommer alltid in på grannens balkong eller genom fönstret. Det är dessutom förbjudet att kasta ut fimpar på gården. De kan utgöra en stor brandrisk och innebär en förgiftningsrisk för små barn.


Matning av fåglar 

Mata inte fåglarna från balkongen. Stora fåglar som skator, kajor, duvor och fiskmåsar förorenar på fönster och balkonger när de lockas till huset av maten som kastas ut från balkongen. Det kan också dra till sig råttor och möss, som kan komma in i husen och skapa sanitära olägenheter.


Grillning på balkong & altan

Att grilla med kol på balkong och altan är inte tillåtet. Röken och oset från grillen skapar olägenheter för andra hyresgäster. Att använda elgrill är tillåtet. Vi rekommenderar att ni flyttar ut era grillar på gräsmattorna en bit bort från husen, så att röken och oset inte stör. Det går också bra att använda de gemensamma grillplatserna om sådana finns i området. Kontakta din kvartersvärd om du inte vet var de allmänna grillplatserna finns i ditt bostadsområde.


Respektera dessa ordningsregler och hjälp oss att uppnå god ordning och ökad trivsel.


I några av våra hus kan vi erbjuda inglasad balkong. För mer information kontakta oss på Hallbo tel. 0582-68 55 60